پرش لینک ها

محصولات SAP

سیستمSAP از تعدادی ماژول کامل یکپارچه تشکیل شده است که همه جنبه های کسب و کارهای مختلف را در بر میگیرد.
خدمات ما در حوزه مهمترین ماژول های SAP که سازمان ها عموما برای کسب و کار خود پیاده سازی میکنند، می باشد.
- مدیریت مالی
- مدیریت لجستیک
- مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی

مدیریت لجستیک

مدیریت منابع انسانی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.